Startzondag seizoen 2019-2020:
9.00 uur Gezamenlijk ontbijt
11.00 uur Eredienst
12.30 uur Sing in