Morgendienst 09.30 uur
Stud. T. Bekkema – Kampen

Middagdienst 15.00 uur
Ds. R. de Graaf – Rouveen